PSYKOTERAPIMETODER

PSYKOTERAPINS FORMER


Det finns en mängd olika former av psykoterapi. Ett sätt är att beskriva olika psykoterapier utgår från den ¨behandlingsenhet¨ som man arbetar med; exempelvis individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi. Andra sätt är att beskriva psykoterapi kan utgå från psykoterapeutiska inriktningar som t ex psykodynamisk psykoterapipsykoanalys,  kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi, integrativ  psykoterapi, musikterapi, existentiellarelationella eller humanistiska psykoterapiformer.


PSYKOTERAPI GENOM SAMTAL

Psykoterapi genom samtal förekommer i många olika former och inom de mest skiftande psykoterapeutiska traditionerna; t ex psykodynamiska, psykoanalytiska, humanistiska, interpersonella och kognitiva.

Dessutom förekommer en rad olika undergrupper av psykoterapi genom samtal inom främst de psykodynamiska och psykoanalytiska psykoterapitraditionerna, men också inom humanistiska och kognitivt psykologisk (KBT) psykoterapi.


PSYKOTERAPI GENOM ICKE-VERBALA METODER

Samtalet är grunden för psykoterapi. Samtalet är en del av varje psykoterapi, men hur centralt och framträdande det är varierar. Samtalandet kan också kombineras med olika s k icke-verbala tekniker och metoder; t ex hypnoskroppspsykoterapi, inre bilder, mindfulness och/eller EMDR kan också användas om det bedöms vara fördelaktigt för klienten och den psykoterapeutiska processen.

Det gemensamma för alla samtalsterapier är att de utgår från samtalandet. Samtalet är grunden för all slags psykoterapier och om samtalandet kompletteras med t ex andningsövningar, kroppspsykoterapeutiska övningar och visualisering (imaginationer, inre bilder) övergår terapin mot någon form av kroppspsykoterapi. Om samtalsterapin kombineras med t ex visualiseringsövningar, inre bilder, hypnotiska berättelser eller metaforer och hypnos övergår psykoterapin mot hypnosterapi. Också i dessa former av psykoterapi ägnas mycket tid till samtalandet. 

På detta sätt kan dessa psykoterapiformer också ses som integrativa psykoterapier eftersom de kombinerar olika psykoterapimetoder och teoretiska perspektiv. Också i helt samtalsbaserade psykoterapier finns för det mesta en viss integration av olika tekniker och teoretiska perspektiv. Trots att de olika psykoterapiriktningar ofta beskriver sig som mycket olikartade och åtskilda finns ofta stora överlapp både i teori och praktik eller så finns gemensamma tankegångar som de formulerar på motstridiga och skenbart oförenliga sätt.
© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019