STARTSIDA

VAD ÄR EN PSYKOTERAPEUT?

En leg psykoterapeut har genomgått en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut  efter att ha gjort sin grundutbildning i ett människovårdande yrke (som t ex leg psykolog, socionom). Efter slutförd grundutbildning följt av 2 års arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i stor omfattning kan denne person söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Under dessa 2 år sker arbetet under handledning av utbildad handledare i psykoterapi.

Läs mer


PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa är mycket vanligt förekommande bland befolkningen och tycks snarast ökat under senare år. Tecken på psykisk ohälsa kan vara oro, ångest, nedstämdhet och depressiva besvär, svårigheter att koncentrera sig, stress och sömnbesvär, spända muskler, smärta och andra somatiska och s k psykosomatiska besvär, irritabilitet och instabilt humöret. 

Läs mer


PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella besvär genom ett arbete med olika psykologiska metoder. Detta sker med hjälp av att en utbildad psykoterapeut och en klient (eller exempelvis ett par, en familj) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan gälla enstaka besök till kontakter över flera år beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter. Målet med psykoterapi är något klient och psykoterapeut tillsammans kommer fram till.

Läs mer


SAMTALSTERAPI

Psykoterapi med hjälp av samtal kan föras utifrån många olika teoretiska utgångspunkter. Inom de psykodynamiska psykoterapiformerna finns en rad teorier som exempelvis objektrelationsteori, självpsykologi, anknytningsteori, systemteori, jag-psykologi, affektteori m fl. I de psykodynamiskt inriktade psykoterapierna antar man att tidigare livserfarenhet, särskilt barndomsupplevelser, har en stor betydelse för utvecklingen av klientens aktuella problematik och symptombild; att aktuella livshändelser aktiverat och ¨tagit tag¨ i känslomässig problematik som har sin startpunkt i tidigare livshändelser.

Läs mer


ICKE-VERBALA TERAPIMETODER

Det finns människor som har svårt att använda samtalande på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Själva samtalandet kan för en del personer bli ett hinder för bearbetning av problemen. Ofta har klienten själv upplevelsen av att inte komma så ¨djupt¨ genom endast arbeta genom samtalande. Svårigheten kan bestå i att samtalet inte leder till kontakt med känslomässiga erfarenheter eller att kontakten med kroppsupplevelsen blir för svag eller bara tillfällig. Man kan också ha svårt att identifiera och ge uttryck för sina känslor verbalt. 

Under sådana omständigheter kan s k icke-verbala psykoterapimetoder vara ett alternativ.

Läs mer


OM OSS

Välkommen till Uppsala Hypnos & Psykoterapi och Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi. Vi finns både i Uppsala och i Stockholm. Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har alla lång erfarenhet av olika psykoterapiformer så som individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi och med många former av psykisk-känslomässig ohälsa.

Förutom de vanligt förekommande typerna av psykologiska, känslomässiga och existentiella svårigheter har vi även omfattande erfarenhet av sådan psykisk ohälsa där kroppen har blivit påverkad av problematiken.

Läs mer

© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019