PSYKOTERAPI


VAD ÄR PSYKOTERAPI?

Psykoterapi är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella besvär genom ett arbete med olika psykologiska metoder. Detta sker med hjälp av att en utbildad psykoterapeut och en klient (eller exempelvis ett par, en familj) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan gälla enstaka besök till kontakter över flera år beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter. Målet med psykoterapi är något klient och psykoterapeut tillsammans kommer fram till.

Psykoterapin kan ha sitt fokus på att bearbeta aktuella svårigheter och hjälpa klienten att återfå sin tidigare funktionsnivå; Detta mål kan uppnås på relativt kort tid så som i kriser eller i korttidspsykoterapi. Då terapins mål är omfattande och även har sök målsättning att genomarbeta underliggande svårigheter med ursprung i tidigare livserfarenheter; Detta tar i regel längre tid. Om problembilden är mer komplex, komplicerad och omfattande kommer psykoterapin sannolikt att ta längre tid.

Samtalet är grunden för psykoterapi. Samtalet finns med som en del av varje psykoterapi, men hur framträdande det är varierar. Samtal kan kombineras med s k icke-verbala tekniker som exempelvis  hypnoskroppspsykoterapiEMDRinre bilder och/eller mindfulness om det verkar vara av nytta för klienten.




© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019