PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa är mycket vanligt förekommande förekommande bland befolkningen och tycks snarast ökat under senare tid. Inte minst arbetslivet med en ökande stress och ibland följande utmattningsdepressioner m m tycks ha ökat den psykiska ohälsan under senare år. Tecken på psykisk ohälsa kan vara oro, ångest, nedstämdhet och svårigheter att koncentrera sig, stress och sömnbesvär, spända muskler, smärta och andra somatiska och s k psykosomatiska besvär, irritabilitet och instabilt humöret. 

De flesta människor har själva haft eller har någon vän, anhörig eller arbetskamrat med sådana besvär. Man uppskattar att upp emot hälften av befolkningen i västvärlden någon gång under sin livstid drabbas av en så besvärande ångestproblematik, kris eller depression att de behöver söka professionell psykoterapi.

© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019