OM OSS


Välkommen till Uppsala Hypnos & Psykoterapi och Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi. Vi finns både i Uppsala och i Stockholm. Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har alla lång erfarenhet av olika psykoterapiformer så som individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi och med många former av psykisk-känslomässig ohälsa.

Förutom de vanligt förekommande typerna av psykologiska, känslomässiga och existentiella svårigheter har vi även omfattande erfarenhet av sådan psykisk ohälsa där kroppen har blivit påverkad av problematiken; t ex muskelspänningar och värk, smärta, påverkan på andning och matsmältning, mage-tarmsystem. Eller former där svårigheten är att sätta ord på sin känsloupplevelse och kroppsupplevelse, svårigheter att nå ett tillräckligt ¨djup¨ med hjälp av vanliga rent verbala psykoterapiformen. 

Samtalsterapi

Vi arbetar alla med verbal psykoterapi på psykodynamisk grund, men också mer systemteoretiskt, ¨kognitivt¨  inriktat och integrativt. 

Hypnosterapi

Vi arbetar också med olika former av hypnosterapi. Det finns en mångfald olika sätt att arbeta med hypnos; suggession, metafor, story-telling, andningstekniker m m. Särskilt hypnotiska tekniker som visualisering, användande av inre bilder, är en framträdande del av arbetet med hypnos. Flera former av hypnos är också en del av kroppspsykoterapin, liksom i viss kognitiv beteendeterapi (främst den s k tredje vågens kognitiva beteendeterapi) och många former av mindfulness.

Kroppsinriktad psykoterapi

Våra legitimerade psykoterapeuter har utbildat sig i och har erfarenhet av arbete med olika former av kroppspsykoterapi som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi och liknande former så som mindfulness.

Psykoterapi med musik

Vid mottagningen i Stockholm finns också kompetens för arbete med GIM-metoden - Guided Imagery and Music.

EMDR

Kompetens finns såväl i Uppsala som i Stockholm för behandling med EMDR.

Parpsykoterapi

Våra leg psykoterapeuter har också utbildningar i olika slags par- och familjeterapier, familjesamtal, och har lång erfarenhet av sådan terapi.

Tandläkarskräck

Vid mottagningen finns leg psykoterapeut med omfattande erfarenhet av att arbeta med tandläkarskräck. Behandling av tandläkarskräck -  eller s k extrem tandvårdsrädsla - sker vanligen på en separat mottagning i Stockholm.

Mottagning i Stockholm

Möjlighet finns till psykoterapi i Stockholm där fler leg psykoterapeuter finns tillgängliga.


VÅRA PSYKOTERAPEUTER

VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31 /52 43  UPPSALA

Sven-Erik Levin

Leg psykolog/Leg psykoterapeut

Mail till UHP                                                                                   070 - 633 63 20


VERKSAMHET I STOCKHOLM

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI 

Rörstrandsgatan 50           113 33  STOCKHOLM

Mail till IfKP                                                                                    08-30 43 35


Sven-Erik Levin

Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut                                                  08-30 43 35

Mail till Sven-Erik


Christina Lundmark

Socionom/Leg Psykoterapeut

Mail till Christina


Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

Mail till Sten


GDPR - General Data Protection Regulation
© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019