PSYKOTERAPEUT

PSYKOTERAPEUT - VAD ÄR DET?


Legitimerad psykoterapeut har genomgått en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut  efter att ha gjort sin grundutbildning i ett människovårdande yrke. Efter slutförd grundutbildning (t ex till leg psykolog, socionom, leg sjuksköterska) och följt av 2 års arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i ganska stor omfattning kan denne person söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨). Under dessa 2 år sker arbetet under handledning av utbildad handledare i psykoterapi.

 Vissa grundutbildningar, som t ex psykologutbildningen, har en grundläggande  psykoterapiutbildning som ingår i psykologexamen. Andra yrkesgrupper, som t ex socionom, genomför grundutbildningen i psykoterapi inom ramen för fristående utbildningar (s k steg-I-utbildning).

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (¨steg-II¨) består i en 3-årig utbildning där personen parallellt med studierna arbetar med psykoterapi. Efter att denne blivit godkänd i sin utbildning kan Socialstyrelsen ge ut legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut; psykoterapeut är  liksom legitimerad  psykoterapeut en skyddad titel. Titeln legitimerad psykoterapeut får bara användas i kombination med grundutbildning - exempelvis socionom/leg psykoterapeut eller leg psykolog/leg psykoterapeut.

Påbyggnadsutbildningen till leg psykoterapeut ger en bred och omfattande kunskap om olika psykologiska, känslomässiga och existensiella besvärsområden, om diagnoser och personlighetsdrag - och givetvis en god kunskap om olika sätt att hjälpa en klient att lösa upp sina svårigheter. Legitimerad psykoterapeut har en särskild kompetens i att självständigt bedriva psykoterapi och göra psykoterapeutiska bedömningar inför terapi.

I Sverige har leg psykoterapeut har ingen rätt att skriva ut medicin om hen inte dessutom har legitimation som läkare/psykiatriker.

Psykoterapeuttiteln är alltså skyddad, medan kombinationer av ord som innehåller ¨terapeut¨ för närvarande saknar skydd. Vilken person som helst utan formell utbildning kan i annonsering o d kalla sej terapeut eller någon typ av terapeut (t ex samtalsterapeut, hypnoterapeut).  

Det finns en mångfald s k diplomutbildningar av mycket varierande kvalité och omfattning förutom de olika s k steg-I-utbildningarna, grundutbildningarna i psykoterapi. Dessa s k diplomutbildningar kan variera i omfattning och kvalité från att motsvara grundutbildningarna i psykoterapi till att endast omfatta ett fåtal utbildningsdagar. De kan variera från att vara mycket seriösa till att i stort sett enbart leda en titel som ger intryck av förtroende. Utbildningar av denna typ beskrivs ofta som diplomerad samtalsterapeut, hypnosterapeut och liknande.  


Skillnader legitimerad psykoterapeut, legitimerad psykolog och psykiatriker

Psykolog har gått igenom en 5-årig grundutbildning vid universitet. Efter psykologexamen följer ett års av praktik. Efter detta år med praktiskt psykologarbete kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och psykologen blir då s k legitimerad psykolog. Titeln legitimerad psykolog är skyddad och inga personer som saknar utbildning/legitimation får kalla sej legitimerad psykolog. Leg psykolog sysslar inte bara med psykologisk behandling. Legitimerade psykologer kan arbeta inom många andra verksamhetsområden som arbetsförmedling, olika former av forskning, organisationsutveckling, elevvård, barn- och mödrahälsovård, primärvård, geriatrik m m.

Vidareutbildning efter psykologexamen kan leda till att den legitimerade psykologen kan bli t ex legitimerad psykoterapeut eller s k specialist i psykologi  beroende på vilken utbildningsväg hen väljer.

Titeln psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och endast de personer som genomgått utbildning till psykoterapeut får kalla sej psykoterapeut. Utbildningen är en specialisering mot att självständigt bedriva psykoterapi.  

En psykiatriker har först utbildat sig till legitimerad läkare och har därefter specialiserat sej i psykiatri och psykiatriska sjukdomar. Hen har rätt att skriva ut medicin. En psykiatriker har en grundläggande utbildning i psykoterapi och kan precis som andra relevanta yrken söka en påbyggnadsutbildning i psykoterapi efter att hen under 2 år arbetat med psykoterapi under handledning.  


© Uppsala Hypnos & Psykoterapi      Studentstaden 31     752 43  UPPSALA        018 - 55 63 20/070 - 633 63 20         2019